Vízio

2025 szeptember 1.napon(pontosan 86 éve a 2.világháború kirobbanása és 80 éve háború befejezése)-elindul egy békemenet Németországbol „Europa támogatásával“,és lovas fogaton elszálitja a békeharangot a Szent foldre.

Ezt a harangot 2020 június 6.án ontotték Bruckben(Brandenburg),katonai fém hulladékbol,gránátokbol és toltény huvelybol.Ezen a harangon kivan vésve tobszoros nyelvben a szo „Béke“ és egy vers a bibliábol „Torekedj mindenáron és mindenkivel a békeért“.

Historia

Mindez 2009 ben kezdodot,mikor egy baráti csoport,mely a lovak historiával foglalkozott,Bruckimbol „Fläming“,ma már kifejlet migráns
teruletrol Belgiumban,Haseloff család tagjaival és „Versenypálya oriásai“ nevu egyesulet vezetése alatt,egy torténelmi fogaton,
hidegvéri lovakkal,néhány hétig úton voltak.1200 km tettek meg a Belga Bruggebol-Német Buckbe.Az útvonal „Helweg“ egy régi uzletút
mellet vezetett de a Bruckben még nemfejezodot be.

2018 ban elindult egy felújitott konvoj „Oriások az utakon-Sokames“ név alatt,mely a „Béke harangot“ Bruckbol a régi orosz fovárosba
Nagy Novgorodba szálitotta.100 éve az elso világháború után,elszálitották a lovak és ay emberek „Béke harangot“ abba a városba,
amelyet 1943 ban a Németek leromboltak.

Ez a szálitás 3 honapig tartott,Berlinbe vezeto út mentén,át Lengylországon,a régi Konigsberg teruletén,Litván,Esztonia és Lettországon,
és végul Oroszországon át.Az átutozott tájakon sok szivélyes és barátságos lakosságal szembesultek.E kuldetés emberi-diplomatikus
volt: Béke és megértés nemzetek kozott politika nélkul-ember embernek.

Nemritkán a érdeklodés a lovak iránt volt,a harang átadása,megértés és e mellet egy szelet kenyér,amit kozosen fogyasztottunk.

Ezek a jo tapasztalatok abba a kérdésbe torkolodtak: Hogyan továb?

Mi ált a háttérben

Igy jott létre a gondolat,hogy 2025 ben, ismét egy lofogaton, a béke harangot elszálitani Jeruzsálembe, városba amelynek a neve
békét jelent.Ezért 2019 november 9.én megalakult a „Béke harang v“ egyesulet.

Europa mivagunk – lovak a békehordozok! Ez a felhívás,amelynek ezekben a nehéz idokben tartos jelentosege van és békés jovot hoz.
A jovo, amelyben minden egyén, minden nemzet,hála a mi utainknak,egyutmúkodhet, mivel ez a gondolat a sajátjává válik.

Ezen az úton nemzetkozi uzenetet szeretnénk kuldeni azok emberek kozé, akik lehetoséget tudnak teremteni emberek kozti kapcsolatoknak: tudatlanság ellen ,nézeteltérés és elutasitás-értékes,szabad békebeli Europáért, „amely békére toregszik mindenkivel.
Szeretnénk kihasználni a lehetoséget megerosíteni a békegondolatot, egy nyitott társadalomban, amely kínálkozik nekunk.

Europa jogi értékek alapjain álo társadalom.Ezért kell egyutt elgondolkodni Europa torténelmén, és tanulságot vonni belole.
Europa únio most torténelmi határvonalon áll, a békemegorzése, demokrácia és emberi jogok megorzéseért felelos.

A mi célunk átmenni keresztul egész Europán,emberekkel beszélni,megérteni a mindennapos életuket és barátságokat kotni.

Orommel elfogadjuk a nemzetkozi részvételt,lovasok és fogatok által és kiséreteket a tájakon át.

Az egész tervezet

Béke harang Jeruzsálemnek 2025, aktivistákat és támogatokat igényel: lovakat, ellátást, fogatvezetoket, tervezoket, álatorvosokat,
segédeket, tolmácsokat, kovácsmestereket, pénzugy támogatokat,(anyagi támogatást,donorokat).

A mi utunkon, Németországbol-Izraelig, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bolgária, Torokország, Szýria és
Jordánia, jotanácsokra, segitségre, sok pénzre és imátságra van szukségunk, hogy „Béke harang“ út meglétesuljon.

Tervezés

Tekintetbe véve a politikai viszonyokat a tervezés egy rendkívuli felhívás(2020 évi álapotbol kiindulva).

Lofogat a harangal permanensen még legaláb két fogattal kísérve lesz.Ez a három fogat fog eljutni Jeruzsálembe,(8 igás,és cca
12 személy).Toábbi kocsik fogják szakaszokként a konvojt erosíteni.Ezek élelmiszer,bisztosíto,szálitto,potkocsik fogathoz, és
egésségugy kocsik lesznek.

Konvoj tervezett indulási idopont Németországbol-2025 osz, és érkezés Jeruzsálembe- husvét 2026 ban.Cca 4 000 km van szo.
Ezért szukséges a megfontolt elokészulet.Tárgyalások és informáciok 2021 ben kezdodnek.Tervezoknek kapcsolatot kel létrehozni
az egyetleges tájegységekkel,tájakkal, potenciális vendéglátokkal.Tisztázni a nemzeti igényeket az emberek és álatok átutazását
ezeken a teruleteken,és kiértékelni az eredményeket a konvoj vezetok számára.
Támogatok megszerzése nemzeti ésnemzetkozi szinten már elkezdodot.Elég fontos elokeríteni potenciális finanszio nyujtokat.
Komunikácio és mediális munkát muszály továb is végrehajtani akkor is ha átmegyunk a 2025-2026 os határon.
Fogatok,,kocsisok és útitársaknak gyakorlatozniuk kell.Ezt elakarjuk érni 3 hetes gyakorlatokkal 2021(6.8.-29.8.).2022,2023 és 2024 ben.
Kiindulva az Orosz úti tapasztalatbol,cca 1,3 millio Euro kiadásokkal számolunk.

Tények

Utitávolság: 4 000 km
Teher-szálitmány: 1 nagyméretu harang Jeruzsálemnek és 200 kisseb méretu harang
Indulás: 2025 szept.1.— érkezés 2026 ápr.5.én.
Konvoj osszeállitása: Egy kocsi harangall,továbi 9 kocsi, 20 Lo,30 személy
Országok amelyeken át kell utazni: Csehország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bolgária, Gorogország, Torokország, Szýria és Libanon.

Becslésszerinti kiadások: cca 1,3 millio Euro

Friedensglocke

Empfehlen
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
There is 1 comment on this post
  1. März 07, 2021, 7:46 pm

    […] Ungarisch:  BÉKEKULDETÉS-HARANG JERUZSÁLEMNEK […]

Antwort hinterlassen

TRECKSHOP - Produkte für Fans