Vízia

Dňa 1. Septembra 2025 (presne na deň: 86 rokov po vypuknutí II. svetovej vojny a 80 rokov po ukončení II. svetovej vojny)- sa dá do pohybu mierový sprievod z Nemecka, s podporou Európy a prepraví konským pohonom Zvon mieru do Svätej zeme.

Tento zvon bol odliaty dňa 6. Júna 2020 v Brücku (v Brandenburgu) z vojenského kovového odpadu (granátov a nábojníc). Na zvone je v mnohých jazykoch vyryté slovo “MIER” a verš z Biblie: “Snaž sa s každým o mier”.

História

Všetko to začalo v roku 2009, keď skupina priateľov, zaujímajúcich sa o históriu koní,
z Brückimu „Fläming“, v dnes už rozvinutej oblasti „privandrovalcov“ v Belgicku za vedenia členov rodiny Haseloff a združenia „Obri pretekárskej dráhy“, s historickým povozom studenokrvných koní tiahli niekoľko týždňov a 1.200 kilometrov z Brügge v Belgicku do Brücku. Trasa viedla pozdĺž „Hellweg“, starej obchodnej cesty, ktorá sa ale v Brücku nekončila.

V roku 2018 sa dala do pohybu obnovená kolóna “Obri na cestách – Sokames”, ktorá tento krát mala priviesť „Mierový zvon“ z Brücku do starého ruského hlavného mesta Veľký Novgorod. 100 rokov po prvej svetovej vojne doviezli ľudia a kone „Mierový zvon“ do mesta, ktoré bolo zničené Nemcami v roku 1943.

Táto preprava tam trvala 3 mesiace, pozdĺž cesty do Berlína, Poľska, vtedajšej oblasti Königsbergu, cez Litvu, Estónsko a Lotyšsko a nakoniec cez Rusko a osobnými stretnutiami s vždy srdečnými obyvateľmi týchto prejazdených oblastí. Misia bola ľudovo-diplomatická: Mier a porozumenie medzi národmi bez politiky – človek človeku.

Často bol podstatou porozumenia záujem o kone, odovzdanie zvonu a kúsok chleba, ktorý sme spoločne jedli.

Tieto dobré skúsenosti vyústili do otázky: Ako ďalej?

Čo stálo v pozadí

Tak vznikla myšlienka, doviesť v roku 2025 opäť s konským povozom mierový zvon do Jeruzalemu, do mesta, ktorého meno znamená mier. Preto bolo dňa 9. Novembra 2019 založené združenie „Zvon mieru V“.

Európa sme my – kone nosia mier! je výzva, ktorá má pri všetkých ťažkostiach tejto doby, trvanie a prináša mierovú budúcnosť. Budúcnosť, na ktorej každý jednotlivec a každá krajina – vďaka naším cestám, môže, smie a mala by spolupracovať, čím sa táto myšlienka stane jeho vlastnou.

Touto cestou chceme vyslať medzinárodné posolstvo a signál medzi ľudí, ktorí vytvárajú možnosti kontaktu medzi ľuďmi : proti nevedomosti, odmietaniu a nedorozumeniu – pre hodnotnú, slobodnú a zmierenú Európu: „ ktorá sa snaží o mier s každým“ . Chceme využiť možnosť posilniť myšlienku mieru v otvorenej spoločnosti, ktorá sa nám ponúka.

Európa je postavená na základoch spoločnosti vybudovanej na právnych hodnotách. K tomu patrí porozmýšľať spoločne o európskych dejinách a poučiť sa z nich. Európska únia stojí na rozhraní historickej zodpovednosti za uchovanie mieru, demokracie a uplatňovania ľudských hodnôt.

Naším cieľom je prejsť priečne cez celú Európu a rozprávať sa s ľuďmi, pochopiť ich bežný život a uzatvárať priateľstvá.

Medzinárodnú účasť prostredníctvom jazdcov a záprahov, a sprievody cez krajinu, mimoriadne uvítame.

Celý projekt: Zvon mieru pre Jeruzalem 2025 potrebuje aktivistov a podporovateľov: kone, zásobovateľov, vedúcich záprahov, pomocníkov, plánovačov, zverolekárov, prekladateľov, kováčskych majstrov, finančných podporovateľov, (vecné dary a donorov)…

Na našej ceste cez krajiny od Nemecka až po Izrael – Česko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Sýriu a Jordánsko potrebujeme pomoc a dobrú radu, veľa peňazí, a trvalé modlitby, aby sa cesta „Zvonu mieru“ dala realizovať.

Plánovanie

Vzhľadom na politické pomery je konkrétne plánovanie mimoriadnou výzvou (stav z októbra 2020).
Voz so zvonom bude permanentne sprevádzaný najmenej ďalšími dvoma záprahmi – tieto tri záprahy by mali doraziť do Jeruzalema. (osem ťažných zvierat, cca 12 osôb).
Ďalšie vozy budú kolónu po etapách posilňovať .

K tomu pribudnú vozy s potravinami a prenosový voz pre človeka a zviera, poisťovacie vozy, prívesy za konský povoz s rezervným záprahom a zdravotnícke vozy.

Kolóna by mal vyraziť z Nemecka na jeseň 2025 a doraziť na Veľkú noc 2026 do Jeruzalema.
Jedná sa o vzdialenosť cca 4000 kilometrov, preto je potrebná príprava týkajúca sa získavania informácií a jednaní, ktoré začnú v 2021. Plánovači kolóny a kone sa potrebujú skontaktovať s jednotlivými komúnami/oblasťami a potenciálnymi hostiteľmi, vyjasniť si národné požiadavky na prechod ľudí a zvierat cez ich územie a vyhodnotiť výsledky pre vedúcich kolón a ďalších záujemcov.

Získavanie podporovateľov a multikátorov na národnej a medzinárodnej úrovni sa začína už teraz. Je potrebné hľadať potenciálnych poskytovateľov financií a vecných darov . Komunikácia a mediálna práca sa permanentne musí vykonávať aj vtedy, keď už prejdeme cez časovú hranicu rokov 2025 – 2026.

Záprahy a kočiši/spolujazdci sa musia pripravovať, trénovať a školiť ……, to sa stane aj prostredníctvom usporiadania trojtýždňových kolón v rokoch 2021 (6.8.-29.8.), 2022, 2023 a 2024.

Vychádzajúc zo skúsenosti ruskej cesty počítame s finančnou potrebou cca 1,3 milióna EUR.

Faktá

Trasa: 4 000km

Náklad: jeden veľký zvon pre Jeruzalem a 200 malých zvonov

Štart: 1.9.2025 a plánovaný príchod dňa 5.4.2026

Kolóna pozostáva z: jedného vozu so zvonom a 9 ďalšími vozmi, 20 koní, 30 ľudí

Krajiny, cez ktoré je potrebné prejsť: Česko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Turecko, Sýria a Libanon

Odhadované náklady: cca 1,3 Mill. Euro

Friedensglocke

Empfehlen
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
There is 1 comment on this post
  1. März 07, 2021, 7:44 pm

    […] Slowakisch:  MIEROVÁ MISIA – ZVON PRE JERUSALEM […]

Antwort hinterlassen

TRECKSHOP - Produkte für Fans