Концепция на мирната колона 2025

Мисия на мира – една камбана за Йерусалим

Нашето виждане

На първи септември 2025 ще стартира една мирна композиция в посока Йерусалим. (На тази дата преди 86 години е започнала втората световна война, през 2025 ще се изпълнят 80 години от приключването на същата)

Една камбана на мира ще бъде пренесена от Германия до светата земя с помощта на коне и европейска подкрепа.

Тази камбана е излята на 6-ти юни 2020 в Брюк (Бранденбург, Германия) от стари военни материали (снаряди и гилзи). На камбаната е написано на много езици: „Мир“ и един цитат от библията: „Преследвайте мира всички“

История

Всичко започна през 2009, когато няколко заинтересовани от историята любители на коне от град Брюк във „Флеминг“ (област в Гермяния, основана от белгийски преселници) под ръководството на семейство Хазелов и дружество „TitanenderRennbahn“ („Титани на Хиподрума“) си спомнят за събитията свързани с някогашното преселване със стари дървени каруци теглени от расови коне, в продължение на няколко седмици са изминати 1200 км от Брюге Белгия до Брюк. Техният маршрут преминава по протежението на „Hellwegs“, това е стар търговски път, който не приключва в Брюк.

И така в 2018 тръгва отново една колона под името „Титани на път“, пренасяйки „Камбаната на мира“ от Брюк до старата руска столица „Велики Новгород“. В града унищожен от германците през 1943 занесоха хора и коне една „Камбана на мира“ 100 години след приключването на първата световна война.

За тримесечното преминаване през Берлин, Полша, старата област Кьонигсберг (днешен Калининград), Литва, Естония и Латвия и накрая през Русия, те биват винаги сърдечно посрещани от населението им. Мисията беше народна димпломация:Мирно и солидарно разбиране между хората без политика – от човек към човека.

Основата на взайморазбирателство често беше интересът към конете, предаването на една камбана и подялбата на парче хляб.

Тези положителни преживявания завършваха с въпроса: Какво следва от тук нататък?

Причини (поводи)

И така се роди идеята, през 2025 наново да се занесе една Камбана на мира този път до Йерусалим, чието име означава „мир“. Затова беше основано дружеството „Friedensglockene.V“ („Камбана на мира e.V“) на 09. Ноември 2019.

Ние сме Европа – конете носят мир“ това е нашият дезив – обща Европа, въпреки всички трудности през изминалите времена, ще има едно мирно бъдеще. Едно бъдеще за всеки и за всяка страна, през която минаваме.

С това шествие искаме да изпратим международни послания и поставим човешки знаци, които създават възможности за създаване на лични контакти срещу незнанието, отричането и неразбирането – за една пълноценна, свободна и обединена Европа, „Преследвайте мира всички“. Ние искаме да използваме предоставената ни популярност за заздравяване на миролюбивите мисли и идеи.

Европа е изградена на основата на човешките права. Това означава, да се поучим от европейската история. Историческата отговорност на европейския съюз е за запазването на мира в Европа, осигуряване на демокрацията и човешките стойности.

Ние искаме минавяйки през Европа, да влезем в разговор с много хора, да преживеем тяхното ежедневие и да създадем нови приятелства.

Междародното участие на ездач и впряг, така да се каже като придружители през вашата страна,eдобре дошло за нас!

За цялостния проект: мирната колона Йерусалим 2025 има нужда от средства и подкрепа: коне, каруцари, помощници, снабдители, организатори, ветеринари, преводачи, ковачи, дарители, (материални-) спонсори…

По нашия път през странитеот Германия към Израел – Чехия, Австрия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Турция, Сирия и Йордания имаме нужда от добър съвет, много средства и продължителни молитви за да е възможна реализацията на мирната колона.

Планиране

Едно конкретно планиране е предизвикателство свързано с политическата обстановка в момента (състояние октомври 2020).

Каруцата с камбаната ще бъде придружавана постоянно от два допълнителни впряга – тези три трябва да достигнат Йерусалим (осем товарни животни, и приблизително 12 лица). Колоната ще бъде подкрепяна от други впрягове.

Към тях ще се включват снабдителни каруци и фургони за хора и животни, отсечкови и подсигуряващи превозни средства, конски ремаркета с резервен впряг, санитарни вагони…

Композицията трябва да стартира от Германия презесента на 2025и за Великден на 2026 да пристигне в Йерусалим.

За разстоянието от приблизително 4000 километра с етапи от по 25 кмще започнат проучвания и предварителни разговори през 2021. Организаторите на колоната и специалистите по конете подсигуряват участъците и установяват контакт с кметствата и възможните домакини, изясняват националните изисквания за едно преминаване на хора и животни през дадената страна и представят резултатите на ръководството на участък и заинтересованите.

Спечелването на поддръжници и разспространители на национално и международно ниво започва от сега. Желателни са запитвания към бъдещи дарители на парични и материални средства. Провеждането на комуникационна и медийна работа да се извършва постоянно, за да се осъществи плавна връзка до 2025 – 2026. Впряговете, каруцари и помощниккаруцари ще бъдат подготвяни, тренирани и обучавани. … Това ще се извърши през триседмичните преходи, които ще се проведат в годините 2021 (06.08 – 29.08), 2022, 2023 и 2024.

Чрез придобития опит от руската колона оценяме необходимите ни финансови средства на около 1,3 милиона евро.

Фактите

Разстояние:4000 км

Товар:една голяма камбана на мира за Йерусалим и 200 малки камбани

Начало:01.09.2025 и планирано пристигане на 05.04.2026

Участници в колоната:една каруца за камбаната и до девет други каруци, 20 коне, 30 хора

Страни, през които ще се премине:Чехия, Австрия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Турция, Сирия и Йордания

Оценени разходи:прилбизително 1,3 милиона евро

Friedensglocke

Empfehlen
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
There is 1 comment on this post
  1. März 07, 2021, 7:48 pm

    […] Bulgarisch: Концепция на мирната колона 2025 […]

Antwort hinterlassen

TRECKSHOP - Produkte für Fans